ИНТЕРАКТИВНА МАПА

- За да видите резулатати, одберете општина од мапата или од главното мени.
* со избирачи кои се на издржување казна затвор или се во притвор и кои се со статус внатрешно – раселени лица (ЗРЛ)
** Процент од запишани избирачи во избирачките места од кои пристигнале податоци
*** Процент од избирачи кои гласале во избирачките места од кои пристигнале податоци