HARTË INTERAKTIVE

- që ti shihni rezultatet, zgjidheni komunën nga harta, ose nga menyja kryesore
* me votues të cilët gjenden në vuajtje të dënimit me burg ose në paraburgim ose persona që janë me status të zhvendosur brenda vendit
** Përqindje zgjedhësve të regjistruar në VV prej të cilave kanë arritur të dhëna
*** Përqindje nga zgjedhësit të cilët kanë votuar në VV prej të cilave kanë arritur të dhëna